اخبار انجمن

نتيجه نهايي آزمون سراسري 1395 دانش آموزان تحت پوشش انجمن نيكوكاري اميد كمال

نتیجه کارشناسی ارشد دانشجویان تحت پوشش انجمن نیکوکاری امید کمال

بازاچه خیریه انجمن نیکوکاری امید کمال به نفع دانش آموزان کوشا و نیازمند

مقادير مورد نياز انواع ميلگرد

برگزاری بازارچه خیریه انجمن نیکوکاری امید کمال در شهرستان جیرفت

بازديد بانوان نيكوكار شهرستان جيرفت از محل احداث مجتمع آموزشي‌_‌خوابگاهي اميدكمال

بازديد بانوان نيكوكار حامي انجمن نيكوكاري اميد كمال از محل احداث مجتمع آموزشي‌_‌خوابگاهي اميدكمال

بازدید دانش‌آموزان و دانشجویان تحت پوشش انجمن نیکوکاری امیدکمال از محل احداث مجتمع آموزشی _ خوابگاهی امیدکمال

بازديد جناب آقاي دكتر رستمي و جناب آقاي دكتر طيبي از محل احداث مجتمع آموزشي‌_‌خوابگاهي اميدكمال

بازديد جمعي از اعضا هيأت امناء انجمن نيكوكاري اميد كمال از محل احداث مجتمع آموزشي‌_‌خوابگاهي امیدکمال

بازارچه خيريه تابستان 1394 انجمن نيكوكاري اميدكمال

بازدید معاون امور اجتماعی و فرهنگی استانداری استان کرمان از انجمن نیکوکاری امیدکمال

نتایج کنکور سال تحصیلی 95 - 1394