اهداء هزینه مراسم

در اين شيوه خانواده‌ متوفي مي‌تواند به جاي برگزاري مراسم شب هفتم، چهلم و سالگرد به شکل مفصل و پرهزینه، این مراسم یادبود را به شکل محدودتر برگزار کرده و در عوض هزينه مراسم را به انجمن نیکوکاری امید کمال اهداء نمايد تا صرف هزینه تحصیل دانش آموزان یتیم و نیازمند مناطق محروم گردد و ثواب اين عمل خير نصيب عزيز از دست رفته و شادي روح وي شود.

انجمن نيکوکاري اميد کمال-OMID KAMAL Charity


چاپ   ایمیل