موفقیتها

انجمن نيکوکاري اميد کمال-OMID KAMAL Charity

دانش آموزانی که هرگز موفقیت در کنکور سراسری دانشگاه در فکرشان نمی گنجید و احیاناً محکوم به ترک تحصیل بودند جملگی در دوره های روزانه دانشگاههای دولتی پذیرفته شدند. بذرهایی که به همت والای نیکوکاران و نیک اندیشان حامی انجمن نیکوکاری امید کمال کاشته و آبیاری شده بودند به ثمر نشستند و تاكنون تمام دانش آموزان تحت پوشش و ساكن خوابگاه هاي انجمن نيكوكاري اميد كمال موفق به ورود به دوره هاي روزانه دانشگاههاي دولتي شده اند.لازم به ذكر است رشته هايي كه دانش آموزان انتخاب نموده اند و مشغول به تحصيل مي باشند در مقايسه با ساير رشته هاي دانشگاهي از امكان اشتغال بيشتري برخوردارند و تقريباً داراي تضمين شغلي مي باشند. بی شک این موفقیت شگرف و سرنوشت ساز مرهون لطف خداوند متعال و کمک های مهربانانه و سخاوتمندانه یکایک همیاران نیکوکار می باشد . به امید روزی که هیچ دانش آموز نیازمندی به دلیل فقر از تحصیل باز نماند . جهت مزید اطلاع ذیلاً گزارش این موفقیت ارزشمند حضورتان تقدیم می گردد .

شایان ذکر است : ( برای حفظ عزّت نفس این عزیزان از ذکر نام یا ارائه عکس خودداری شده است)

نام رشته تعداد
پزشکی 4 نفر
فیزیوتراپی 2 نفر
دامپزشکی 1 نفر
گفتار درمانی 2 نفر
علوم آزمایشگاهی 1 نفر
پرستاری 4 نفر
اتاق عمل 5 نفر
رادیولوژی 2 نفر
هوشبری 3 نفر
مترجمی زبان انگلیسی 1 نفر
زبان و ادبیات انگلیسی 2 نفر
تربیت معلم 8 نفر
حسابداری 3 نفر
ریاضی محض 1 نفر
مهندسی زراعت و اصلاح نباتات 1 نفر
کامپیوتر 4 نفر
زیست شناسی 1 نفر
مهندسي منابع طبيعي 1 نفر
مهندسي برق 1 نفر
كارشناسي ارشد پرستاري 2 نفر

چاپ   ایمیل