چارت سازمانی

انجمن نيکوکاري اميد کمال-OMID KAMAL Charity

اعضاء محترم هیأت امناء بر اساس حروف الفبا:

1- هیأت امنای انجمن:

دکتر جلال آزمندیان، محمد امير محمدي، دکتر محمدرضا امیر محمدی، مهندس مهدی ایرانی کرمانی، مهدی بازرگان، سعیده بانک توکلی، لادن تاج الديني، دکتر بهرام پورسیدی، دکتر شهرام پورسیدی، بهجت پورسيدي، سهيلا جاويد خيري، دکتر محمد مسعود جاویدی، فریده حسام عارفی، دکتر عباسعلی رستمی نسب، دكتر عباس سام، دکتر ایرج شریفی، دکتر سید محمد طیبی، شوکت عاقلی زاده، دکتر احمد کریمی، غلامرضا کوهستانی، سکینه محمدی، دکتر سید حسام الدین معین زاده.

2- هیأت مدیره:

مهدی بازرگان(رئیس هیأت مدیره)- فریده حسام عارفی(نائب رئیس هیأت مدیره)- غلامرضا کوهستانی(مدیر عامل و عضو هیأت مدیره)- سکینه محمدی(عضو هیأت مدیره)- سعیده بانک توکلی(عضو هیأت مدیره)- شوکت عاقلی زاده(عضو هیأت مدیره)- دکتر محمدرضا امیرمحمدی(عضو هیأت مدیره و خزانه دار)

3- مدیر عامل:

غلامرضا کوهستانی

4- بازرسان:

حمید کریمی

لازم به ذکر است که تمامی عزیزان و اعضاء محترم هیأت امناء ، مدیر عامل و هیأت مدیره، به صورت کاملاَ داوطلبانه قبول زحمت نموده و همگی در تأمین مخارج انجمن نیز مشارکت دارند.


چاپ   ایمیل