دانشجويان تحت پوشش انجمن

انجمن نيکوکاري اميد کمال-OMID KAMAL Charity

 

ردیف نام کالا تعداد / مقدار
برآورد قیمت (ريال)
1

مانتو و شلوار

40 دست

68/000/000 ريال

2

کتابهای درسی دانشجویان

 

22/000/000 ريال

3 کفش

40 جفت

40/000/000 ريال

4

تفبل کمک هزینه تحصیلی هر یک از دانشجویان تحت پوشش

هر نفر ماهیانه

1/500/000 ريال

 

 

 


چاپ   ایمیل