خوابگاه الزهراء جيرفت

انجمن نيکوکاري اميد کمال-OMID KAMAL Charity

 

ردیف نام کالا تعداد / مقدار
برآورد قیمت (ريال)
1 مرغ 240 کیلوگرم

15/600/000 ريال

2 ماهی 173 کیلوگرم

38/060/000 ريال

3 گوشت گوساله 72 کیلوگرم

20/160/000 ريال

4 برنج

360 کیلوگرم

17/280/000 ريال

5 سایر مواد غذایی برای مصرف 40 نفر

13/200/000 ريال

6 شیر پاکتی یک نفره

برای مصرف 40 نفر

28/800/000 ريال

7 آزمايش بهداشتي دانش آموزان

40 نفر

4/000/000 ريال

8

لوازم بهداشتي:خمير دندان،شامپو و...

40 نفر

21/000/000 ريال

9

مواد شوينده و پاك كننده

براي مصرف كل خوابگاه

90/000/000 ريال

10 مقنعه 40 عدد

4/000/000 ريال

11 مانتو وشلوار 40 دست

68/000/000 ریال

12 کفش دانش آموزان

40 جفت

40/000/000 ريال

13 ملحفه 80 عدد

20/000/000 ريال

14 پتو 30 تخته

36/000/000 ریال

15 تشک

40 تخته

28/000/000 ریال
16 متکا

40عدد

4/000/000 ریال
17 چادر نماز 40 عدد

12/000/000 ريال

18 لباس راحتی داخل خوابگاه 40 دست

24/000/000 ريال

19 کتاب های کمک درسی دانش آموزان

40 نفر

32/000/000 ریال

20 لوازم التحریر

40 نفر

12/000/000 ريال

21 کمد کتابخانه

1 عدد

6/000/000 ريال

22

تعميرات اساسي

كل خوابگاه

100/000/000 ريال


چاپ   ایمیل