تکمیل فرم عضویت

انجمن نيکوکاري اميد کمال-OMID KAMAL Charity

نیکوکاران نوعدوست می توانند با تکمیل فرم عضویت به صورتهای مختلف، انجمن نیکوکاری امید کمال را یاری نمایند.

الف- با پرداخت کمکهای نقدی مستمر به مقدار دلخواه.

ب- ارائه خدمات مورد نیاز انجمن اعم از خدمات آموزشی (شامل تدریس، تهیه کتب، لوازم التحریر و cd های کمک اموزشی) (خدمات بهداشتی- درمانی- مشاوره ای و ...) بدیهی است که پذیرفتن هر یک از تعهدات فوق صرفاً جنبه اخلاقی و داوطلبانه داشته و برای فرد نیکوکار هیچ گونه مسئولیت حقوقی ایجاد نمی کند.

جهت سهولت ارتباط با همیاران خواهشمند است تمام قسمتهای فرم عضویت تکمیل گردد.

برای دریافت فرم عضویت اینجا را کلیک کنید.


چاپ   ایمیل