دریافت قلک

نيکوکاران دنيا، نيکوکاران آخرتند. پيامبر اکرم (ص)

يکي از شيوه هاي رايج جمع آوري کمک هاي نيکوکاران، توزيع و يا نصب صندوق صدقات در اماکن عمومي، محل کسب يا منازل مي باشد ، تا بدين وسيله تدريجاً وجوه نقد و صدقات خيرخواهان جمع آوري گردد . بدين وسيله با هر سکّه ي اهدايي شما، مَثَل قطره قطره جمع گردد وانگهي دريا شود، به خوبي مصداق پيدا مي کند . انجمن نيکوکاري اميد کمال نيز کوشيده است بخشي از نيازهاي خود را از اين طريق مرتفع نمايد لذا اقدام به تهيه و توزيع قلک هاي کمال نموده است. بدين وسيله انجمن امید کمال ميهمان دلهاي مهربان و دستهاي سخاوتمند خانواده هايي است که خوشبختي و موفقيت را فقط براي خود و فرزندان خود نمي خواهند بلکه قلب هاي سرشار از مهر و عطوفتشان براي دانش آموزاني مي تپد که به دليل فقر و نداري از تحصيل باز مي مانند و غنچه ي آرزوهايشان نشکفته پژمرده مي گردد امّا انداختن هر سکه شما به درون قلک ، جوانه ي اميد در دل دانش آموز نيازمندي مي روياند و مسير رسيدن به کمال و موفقيت را براي او هموار مي سازد .

انجمن نيکوکاري اميد کمال-OMID KAMAL Charity

هموطن نيکوکار و سخاوتمند شما نيز مي توانيد با دريافت قلک ، مستقيماً در فعاليت هاي حمايتي انجمن نقش و سهم بسزايي ايفا نماييد و ياريمان کنيد تا با جمع آوري کمک هاي خيرخواهانه و خداپسندانه ، زمينه ي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان باهوش و مستعد امّا به شدّت نيازمند را فراهم نماييم .

از جمله مواردي که کمک هاي شما هميار عزيز هزينه مي گردد عبارتند از : تهيه ي خوراک ، پوشاک ، لوازم التحرير ، کتاب هاي کمک آموزشي و يا در خير ماندگار يعني احداث مجتمع آموزشی ـ خوابگاهی امید کمال صرف مي شود.

انجمن نيکوکاري اميد کمال-OMID KAMAL Charity

براي دريافت قلک همه روزه مي توانيد به دفتر انجمن مراجعه نموده و يا با شماره تلفن هاي ذيل جهت تحويل قلک درب منزل يا در محل کارتان تماس بگيريد .

تلفن کرمان : 32456119-034 و 32456117-034

تلفن جیرفت: 4329390-034

همراه: 09139393949

انجمن نيکوکاري اميد کمال-OMID KAMAL Charity

توجه! توجه!

از تحویل قلک ها به افراد غیر مرتبط با انجمن نیکوکاری امید کمال و یا فاقد کارت شناسایی عکس دار جداًخودداری فرمائید.

 


چاپ   ایمیل